|:| PutIC.com

Krivinska karakteristika trase


  Home
  Products
  Downloads
  Publikacije
  Forum
  Kontakt


Usklađenosti elemenata situacionog plana ima bitnu ulogu u sigurnosti puta. Krivinska karakteristika trase omogućuje kvantificiran prikaz horizontalne geometrije trase i predstavlja srednju vrednost skretnog ugla na razmatranoj deonici. Ona je jedan od pokazatelja usklađenosti primenjenih elemenata situacionog plana.

Krivinska karakteristika može biti ista za dve potpuno različite deonice, pa je potrebno analizirati pojedinačne vrednosti krivinske karakteristike svakog od primenjenih elemenata situacionog plana (Ki) i odrediti njihovo srednje kvadratno odstupanje (S) od krivinske karakteristike cele trase. Da bi smo poredili dve trase sa različitim krivinskim karakteristikama, potrebno je odrediti koeficijent varijacije (Vk) koji pokazuje koliki procenat od vrednosti "K" iznosi vrednost srednjeg kvadratnog odstupanja.

Navedeni parametri se mogu grafički interpretirati. Pogledajte kako funkcioniše programski sistem koji nam pomaže u tome ...

 

  << Back

 

Next >>


© Copyright 2006-2007. www.putic.com