|:| PutIC.com

Preglednost


  Home
  Products
  Downloads
  Publikacije
  Forum
  Kontakt


Značaj optičkih kontrola prilikom projektovanja puteva ogleda se u velikom uticaju preglednosti na bezbednost i ostvarivanje projektovanog nivoa usluge na putevima. Da bi se odredila prava vrednost preglednosti koju je u datim prostornim ograničenjima moguće ostvariti na određenoj stacionaži novoprojektovanog ili pri rehabilitaciji postojećeg puta, često nije dovoljno posmatrati problem odvojeno po projekcijama i primeniti klasične 2D analize, već se mora uzeti u obzir kompletna slika puta i okoline u 3D prostoru.

Pogledajte kako izgleda programski sistem koji to vrlo jednostavno omogućava. ...

 

  << Back

Početna - 1 - 2 - 3

Next >>


© Copyright 2006-2007. www.putic.com