|:| PutIC.com

VD analize - određivanje projektne brzine i zahtevane preglednosti


  Home
  Products
  Downloads
  Publikacije
  Forum
  Kontakt


Razvijeni programski sistem radi u AutoCAD® okruženju i pruža mogućnost određivanja projektne brzine na trasi projektovanoj korišćenjem programskih sistema Gavran Civil Modeller (GCM), SoftDesk ili Land Development Desktop.

1. Izbor datoteka sa elementima plana i profila

Izbro datoteka sa elementima plana i profila

Prvi dijalog nudi izbor datoteka sa elementima situacionog plana i podužnog profila. Format datoteka je standardan izlaz iz SoftDesk-a ili Land Development Desktop-a, dok uz programski sistem dolazi alat koji omogućuje prevođenje GCM datoteka tipa *.hcl i *.vcl u odgovarajući format. U ovom dijalogu se još definiše deo trase na kome je potrebno sprovesti analizu projektne brzine i zahtevane preglednosti.

 

2. Dijalog za definisanje merodavnog vozila, brzina i vrednosti ubrzanja/usporenja

Dijalog za definisanje merodavnog vozila, brzina...

U ovom dijalogu se bira merodavno vozilo, bilo da se radi o putničkom automobilu, teretnom vozilu ili auto-vozu. Sledi definisanje merodavnih brzina (računska i maksimalna računska brzina), obzirom da se vrednost projektne brzine očekuje između te dve vrednosti, kao i odabir vrednosti ubrzanja i usporenja za merodavno vozilo.

 

3. Dijalog za definisanje parametara Pzp

Zahtevana preglednost se računa kao zbir zaustavnog puta i zaštitnog odstojanja. Pored projektne brzine koja predstavlja ulazni parametar za određivanje dužine zahtevane preglednosti, potrebno je definisati vreme reakcije vozača i zaštitno odstojanje. Za odeđivanje Pzp programski sistem računa koeficijent trenja u funkciji od brzine, dok se za određivanje zaustavne preglednosti ovaj parametar može uneti posebno ili se usvojiti predložena vrednost koeficijenta trenja u funkciji od računske brzine. 

Dijalog za definisanje parametara Pzp

 

4. Dijalog za postavljanje parametara crtanja dijagrama

U poslednjem dijalogu se biraju parametri koji definišu konačan rezultat programa - dijagram projektne brzine i zahtevane preglednosti. Moguće je nezavisno zadati horizontalnu i vertikalnu razmeru, veličinu teksta za ispise na dijagramu kao i prefiks za nazive Layer-a koje će program kreirati.

Dijalog za definisanje parametara dijagrama

 

Dijagram

Program nakon proračuna iscrtava dijagrame u AutoCAD-u. Izgled dijagrama zavisi od izbora korisnika.
Dijagram sadrži:

  • Dijagram zakrivljenosti i nagibe nivelete

  • Profile projektne brzine u situacionom i nivelacionom planu za oba smera vožnje

  • Rezultujuće profile projektne brzine za oba smera vožnje

  • Dijagram zaustavne i zahtevane preglednosti za oba smera vožnje

Dijagram

 

  << Back  

Pogledajte film (1.7MB) >>


© Copyright 2006-2007. www.putic.com